• Rada školy 

     2021/2022

      

     Meno a priezvisko Funkia Zvolený/delegovaný/za + dátum zvolenia/delegovania
     RNDr. Monika Baráthová, PhD.   za rodičov (od 09.09.2021)
     Lenka Balážová   za rodičov (od 09.09.2021)
     Mgr. Alena Grešová    za rodičov (od 09.09.2021) 
      Ing. Ladislav Hlohinec podpredseda  za rodičov (od 09.09.2021) 
     JUDr. Dušan Mikuláš    delegovaný za zriaďovateľa (od 29.09.2021) 
      Tomáš Husár   delegovaný za zriaďovateľa (od 29.09.2021)  
     Mgr. Matej Nagy    delegovaný za zriaďovateľa (od 29.09.2021)  
      PaedDr. Anna Mazúrová   delegovaná za zriaďovateľa (od 29.09.2021)  
      Mgr. Barbora Dovičicová predseda  za pedagogických zamestnancov (od 30.09.2021) 
      Mgr. Róbert Komorovský   za pedagogických zamestnancov (od 30.09.2021)  
      Anna Machová   za nepedagogických zamestnancov (od 21.09.2021) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Nejedlého 8, 841 02 Bratislava
   • info@zsnejedleho.sk
   • barbora.medvecka@zsnejedleho.sk
   • 02/645 30 006
   • Nejedlého 8 riaditeľka školy: PaedDr. Miroslava Komorníková email: riaditel@nejedleho.sk zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Lenka Macejková email: zastupca@nejedleho.sk zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Barbora Medvecká medvecka@nejedleho.sk vedúca školskej jedálne: Anna Machová tel.: 0904 546 837 email: anna.machova@zsnejedleho.sk tajomníčka školy: Mgr. Sandra Szofková email: zs@nejedleho.sk 841 02 Bratislava Slovakia
   • 36060976
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje