Združenie rady rodičov Nejedlého je občianske združenie spájajúce rodičov detí, ktoré navštevujú túto základnú školu. Sme aktívni rodičia, ktorí veria v zázraky. Snažíme sa nachádzať externé zdroje a inšpiráciu na to, aby naše deti mali v škole čo najlepšie podmienky, spokojných učiteľov a čo najlepšie možné vzdelanie.
 
 
Občianske združenie pri ZŠ Nejedlého 8, Bratislava:
ZRR Nejedlého (Združenie Rady rodičov Nejedlého)
Nejedlého 8, 841 02 Bratislava
IČO: 31745644
DIČ: 2020897351

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:                       SK0409000000000011467562

BIC:                          GIBASKBX

Nie sme platcami DPH.

 

 

PODPORTE NÁS:

 

 

 
1.A Alena Grešová alena@a-media.sk  
1.B Tatiana Pallerová pallerovatatiana@gmail.com  
1.C Andrea Ulahelová andrea.ulahelova@gmail.com  
2.A Jozefína Galliková gallikova22@gmail.com  
2.B Ladislav Hlohinec hlohinec@gmail.com Člen Revíznej komisie
3.A Petra Hudáková phudakova1@gmail.com  
3.B Lenka Balážová lebalazova@gmail.com  
4.A Alena Grešová alena@a-media.sk  
4.B Miroslava Janušicová janusicova@slovanet.sk Podpredsedníčka
4.C Eva Šutiaková evavasekova@gmail.com  
5.A Margita Marušková gitka.maruskova@gmail.com  
5.B Katarína Kuľková kkulkovci@gmail.com Tajomníčka, Člen Revíznej komisie
5.C Rastislav Onder rastislav.onder@gmail.com Člen Revíznej komisie
6.A Martina Uríková urikova.martina@gmail.com Hospodárka
6.B Martina Rapavá martina.rapava@outlook.com  
7.A Nikol Poláková Kontaktujte cez Edupage  
7.B Fridrich Mátz fridrich.matz@gmail.com  
8.A Henrieta Cingeľová cingelova.henrieta01@gmail.com Predsedníčka
9.A Miriam Buchová mirriam6@gmail.com  
9.B Anna Čerešnáková ceresnakovaa@azet.sk  

 

 

Milí rodičia,

na Zasadnutí Rady rodičov bol odsúhlasený príspevok do ZRR na šk. rok 2020/2021 v nezmenenej výške ako tento školský rok, teda 

 • 15,- eur/ dieťa (na hygienu, tlač papiera....)   
 • 20,- eur/ rodinu (kultúrno – spoločenské, zábavné, športové akcie, súťaže......), to znamená
 • rodina s jedným dieťaťom: 20 + 15 = 35,- eur
 • rodina s dvoma deťmi: 20+15+15 = 50,- eur
 • rodina s tromi a viacerými deťmi: 20+15+15+15 = 65,- eur

 

Poplatok prosíme zaplatiť na účet číslo - SK04 0900 0000 0000 1146 7562, do poznámky pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa a jeho triedu v školskom roku 2020/2021.

Ďakujeme.

Kontakt

 • Základná škola, Nejedlého 8, 841 02 Bratislava
  Základná škola
  Nejedlého č. 8
  841 02 Bratislava

  riaditeľka školy:
  PaedDr. Miroslava Komorníková
  email: riaditel@nejedleho.sk

  zástupkyňa riaditeľky školy:
  Mgr. Lenka Macejková
  email: zastupca@nejedleho.sk

  zástupkyňa riaditeľky školy:
  Mgr. Miriama Vasilčáková
  vasilcakova@nejedleho.sk

  vedúca školskej jedálne:
  Anna Machová
  tel.: 0904 546 837
  email: sj@nejedleho.sk

  tajomníčka školy:
  Mgr. Sandra Szofková
  email: zs@nejedleho.sk
 • 02/645 30 006

Novinky

Fotogaléria