Informácie k šk. roku 2022/2023

    • Informácie k šk. roku 2022/2023

    • Milí rodičia a žiaci,

     letné prázdniny sa pomaly končia a školský rok čoskoro začína.

     Preto sa Vám ozývame a v prílohe Vám posielame informácie k organizácii prvého dňa v škole a preposielame informácie o možnosti získania dotácie na stravu na I. polrok šk. roka 2022/2023.

      

     Tešíme sa na Vás :)

      

     Vedenie a všetci zamestnanci školy

      

      

      

     Rodičia, ktorí si chcú uplatniť nárok na poskytnutie dotácie na stravu v školskom roku 2022/2023 pre svoje dieťa, musia vyplniť n o v é Čestné vyhlásenie (viď. Príloha č.2 a č.5 pre Ukrajinu).

     Čestné vyhlásenie, rodič vypíše a overené prinesie koncom augusta 2022, najneskôr však do 08.septembra 2022

     na oddelenie sociálnych vecí a rodiny, Miestneho úradu Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4, pani Kováčovej-Havlíkovej alebo Mgr. Janíkovej.

     Pri uplatnení nároku na dotáciu na stravu pre deti z Ukrajiny je potrebné okrem Čestného vyhlásenia (viď. príloha č. 5) doložiť aj Formulár na posúdenie príjmu domácnosti (viď. Príloha č.3).

     Inštrukcie na výpočet životného minima je v prílohe č. 4 v ukrajinskom jazyku.

     Ak príjem domácnosti bude presahovať životné minimum, Čestné vyhlásenie sa nepodáva.

     V prílohe posielame aj tabuľku na výpočet životného minima (viď. Príloha č. 6 tabuľka).

     Prílohy:

     Hurá do školy - informačný leták

     1. Rodičia   

     2. Čestné vyhlásenie   

     3. Formulár na posúdenie príjmu domácnosti   

     4. Inštrukcie na výpočet životného minima                             

     5. čestné vyhlásenie v ukrajinskom jazyku     

     6. Výpočet životného minima - tabuľka   

  • Kontakty

   • Základná škola, Nejedlého 8, 841 02 Bratislava
   • info@zsnejedleho.sk
   • barbora.medvecka@zsnejedleho.sk
   • 02/645 30 006
   • Nejedlého 8 riaditeľka školy: PaedDr. Miroslava Komorníková email: riaditel@nejedleho.sk zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Lenka Macejková email: zastupca@nejedleho.sk zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Barbora Medvecká medvecka@nejedleho.sk vedúca školskej jedálne: Anna Machová tel.: 0904 546 837 email: anna.machova@zsnejedleho.sk tajomníčka školy: Mgr. Sandra Szofková email: zs@nejedleho.sk 841 02 Bratislava Slovakia
   • 36060976
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje