• Vitajte v našej škole wink

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola, Nejedlého 8, 841 02 Bratislava
    • info@zsnejedleho.sk
    • barbora.medvecka@zsnejedleho.sk
    • 02/645 30 006
    • Nejedlého 8 riaditeľka školy: PaedDr. Miroslava Komorníková email: riaditel@nejedleho.sk zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Lenka Macejková email: zastupca@nejedleho.sk zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Barbora Medvecká medvecka@nejedleho.sk vedúca školskej jedálne: Anna Machová tel.: 0904 546 837 email: anna.machova@zsnejedleho.sk tajomníčka školy: Mgr. Sandra Szofková email: zs@nejedleho.sk 841 02 Bratislava Slovakia
    • 36060976
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje